Hydrogeologia w Praktyce – Praktyka w Hydrogeologii

Komitet Organizacyjny konferencji naukowo-technicznej, pt.: „Hydrogeologia w Praktyce – Praktyka w Hydrogeologii” (HPPH-2017/1)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nowej inicjatywie - konferencji hydrogeologicznej

W związku z organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, „Poltegor-Instytut” we Wrocławiu i Przewodniczącą Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych konferencją naukowo techniczną, pt.: HYDROGEOLOGIA W PRAKTYCE – PRAKTYKA W HYDROGEOLOGII, której I edycja ma nastąpić w dniach 14-17 maja 2017 r. w Polanicy Zdrój, serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału i zaprezentowania nie tylko rezultatów swoich badań naukowych, ale do podzielenia się ze środowiskiem hydrogeologów doświadczeniami praktycznymi w zakresie swojej działalności zawodowej hydrogeologa. 

W publikowanych materiałach konferencyjnych i wydanych w formie monografii (5 pkt na liście MNiSW) przewidujemy możliwość podjęcia dyskusji oraz upowszechnienia swoich doświadczeń zawodowych, pomysłów i inicjatyw w zakresie prowadzenia różnych, nowych technik i metod badań oraz prezentacji ich wyników, dokumentowania hydrogeologicznego oraz propozycji zmian uwarunkowań prawnych i proceduralnych stanowiących pomoc lub barierę w pracy hydrogeologa.

Szczególnie istotne będą aspekty praktyczne w hydrogeologii, ochronie wód i środowiska oraz gospodarce wodami podziemnymi, w tym związanymi z górnictwem podziemnym, odkrywkowym, otworowym, gospodarowaniem zasobami wód i ich ochroną, energetyką, geotermią, monitoringiem hydrogeologicznym i środowiskowym, a wreszcie z badaniami podstawowymi, kartowaniem i dokumentowaniem hydrogeologicznym, etc.

Dla opublikowania prac o charakterze naukowym lub wdrożeniowym proponujemy publikację prac w zarezerwowanym numerze czasopisma Górnictwo Odkrywkowe (7 pkt) oraz numerze Miesięcznika WUG „Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska w Górnictwie (6 pkt). Prace o istotnym znaczeniu dla nauki i praktyki wybrane przez Komitet Naukowy zostaną ponadto skierowane do Przeglądu Geologicznego (12 pkt) oraz Journal of Sustainability Mining (10 pkt). Punktacja wg stanu na 2016 r.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
(Ewa Krogulec, Przemysław Bukowski, Jacek Szczepiński)